Strona GłównaNazwa projektu: „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Projekt „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” jest realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0126/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.